Artikel in het Brabants Dagblad


 

 

 

 

 

 

 

Artikel uit het Klaverblad.

 

 

 

 1918

 

1st toernooi

 

 

 

 

 2018

 

100-jarig jubileum toernooi

 

 

 

Bestuur 2018

v.l.n.r. Luud Smulders, 

Matin Blom, Bart Otten,

Roel Weber en Toos Vugt.

 

 

 

 

 

 

 

De opening van het toernooi, door de burgermeester van Vught.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel uit het Klaverblad

Spoedig meer !!!